Welcome to Stockholm Map

Stockholms största besökskarta • RS-kontrollerad • Miljömärkt

Kartorna används av Stockholms turister som ett viktigt hjälpmedel samt beslutsunderlag för planering av sin vistelse (äta, göra, se). Våra kartor används även av hotellreceptionister och informatörer som ett redskap för att ge service.

Distribueras till många välbesökta platser så som Centralstationen, Cityterminalen +Bromma+Arlanda Airport, Stadshuset, Stockholmsmässan, Rederier, Växlingskontor, Hotell och vandrarhem.

Vi förser hotell samt andra distributörer i Stockholm med Welcome Stockholm Map regelbundet, året runt. Privatpersoner och grupper är välkomna att hämta kartor och broschyrer från vår turistinformation i Stockholms Centralstation.

Beställ kartor

 För beställning av kartor vänligen mejla till:
 Stockholm@tourismgroup.com

false