Welcome to Stockholm Map

Stockholms största besökskarta • RS-kontrollerad • Miljömärkt

Kartorna används av Stockholms turister som ett viktigt hjälpmedel samt beslutsunderlag för planering av sin vistelse (äta, göra, se). Våra kartor används även av hotellreceptionister och informatörer som ett redskap för att ge service.

Distribueras till många välbesökta platser så som Centralstationen, Cityterminalen, Stockholm Tourist Center+Bromma+Arlanda Airport, Stadshuset, Stockholmsmässan, Rederier, Växlingskontor, Hotell och vandrarhem.

Vi förser hotell samt andra distributörer i Stockholm med Welcome Stockholm Map regelbundet, året runt.

Beställ kartor

Vi har för tillfället tekniskt problem med beställningsformuläret. För beställning och frågor vänligen maila till:
elin.persson@tourismgroup.com

false