Welcome to Stockholm Map

Stockholms största besökskarta • RS-kontrollerad • Miljömärkt

Kartorna används av Stockholms turister som ett viktigt hjälpmedel samt beslutsunderlag för planering av sin vistelse (äta, göra, se). Våra kartor används även av hotellreceptionister och informatörer som ett redskap för att ge service.

Distribueras till många välbesökta platser så som Centralstationen, Cityterminalen, Stockholm Tourist Center+Bromma+Arlanda Airport, Stadshuset, Stockholmsmässan, Rederier, Växlingskontor, Hotell och vandrarhem.

Vi förser hotell samt andra distributörer i Stockholm med Welcome Stockholm Map regelbundet, året runt.

För mer information, kontakta oss på:
elin.persson@tourismgroup.com
Kontaktperson: Elin Persson Hellman

Beställ kartor

Gör din beställning via beställningsformuläret. Välj hur många lådor med kartor du vill ha, samt om du önskar broschyrer från Red Buses. Önskar du fler än sju lådor går det bra att skriva antalet i meddelanderutan.

false